close
تبلیغات در اینترنت
همه چیز درمورد رشته کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های وی‍ژه

رشته کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه؛ از الف تا ه

پرستاری نیز همانند تمام حرفه های تخصصی نیازمند ارتقا از نظر حرفه ای است و با اضافه شدن گرایش های اختصاصی، روز به روز تخصصی تر می شود. رشته پرستاری مراقبت های ویژه  یاcritical care nursing (MSc) یکی از گرایش های جدید پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد می باشد که از سال 1388 پذیرش در این دوره آغاز شده است. اغلب دانشکده های پرستاری این رشته را راه اندازی کرده اند و امسال حدود 200 نفر پذیرش برای این رشته دارند.

این رشته از طريق بهينه سازي مراقبت هاي پرستاري از بيماران بد حال و نيازمند به مراقبت هاي ويژه ، تقويت مباني مديريتي ، آموزشي ، پژوهشي ، اخلاق و رفتار حرفه اي ، موجبات مراقبت پرستاري ، كاهش مرگ و مير و عوارض بيماري در بخش هاي ويژه را فراهم مي سازد. لازم به ذکر است که از سال جاری (آزمون 1393-1392) بر اساس نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیاز به حداقل دو سال سابقه کار بالین جهت شرکت در این آزمون می باشد.

رشته پرستاری مراقبت های ویژه بر اساس چه ارزش ها و بارورهایی (Values) راه اندازی شده است؟

پرستار كه از سويي با سلامت انسان به عنوان موجودي چند بعدي با همه ويژگيهاي جسمي ، رواني ، اجتماعي و اخلاقي سرو كار دارد و از سويي ديگر بر اساس نظام ارزشهاي اسلامي حاكم بر جامعه ، ملزم به رعايت حقوق انسانها و برقراري عدالت اجتماعي مي باشد، بايد از طريق خدمت رساني مناسب پرستاري و انجام مراقبت هاي پرستاري به بيماران بدحال در تحقق ارزشها و باورهاي فوق تلاش نمايد

چشم انداز (Vision) این رشته چیست؟

چشم انداز رشته كارشناسي ارشد نا پيوسته پرستاري مراقبت هاي ويژه براي بهبود وضعيت پرستاري اين رشته در سرتاسر كشور در ده سال آينده عبارت است از :

1 – ارتقاء استانداردهاي مراقبتي و بهينه سازي وضعيت مراقبت هاي درماني در بخش هاي ويژه

2 – به حداقل رساندن مرگ و مير بيماران بدحال با در نظر گرفتن استانداردهاي جهاني

3 – افزايش بكارگيري تدابير مديريتي ، آموزشي و پژوهشي در مراقبت هاي ويژه پرستاري

4 – افزايش توجه مديران و سياست گذاران نظام سلامت به بخش هاي ويژه بيمارستانها و روند درمان بيماران بد حال

رسالت Mission)) این رشته چیست؟

رسالت رشته كارشناسي ارشد نا پيوسته پرستاري مراقبت هاي ويژه عبارت از كاهش مرگ و مير و عوارض بيماران بستري در بخش هاي ويژه و گسترش ساختاري در ارتقاء روند مراقبت هاي پرستاري و تربيت دانش آموختگاني كارآمد با توانائيها و فراتوانائيهاي لازم مي باشد .

 

اهداف كلي رشته (Aims) این رشته شامل چه مواردی می باشد؟

هدف كلي رشته كارشناسي ارشد نا پيوسته پرستاري مراقبت هاي ويژه ، تربيت دانش آموختگاني است كه داراي دانش ، نگرش و عملكرد لازم در زمينه حوزه كاري اصلي ( مراقبت از بيماران بدحال ) و توانائيها و فراتوانائيهاي لازم ( رفتار حرفه اي ، مهارت هاي ارتباطي ، فناوري اطلاعات ، خود آموزي مادام العمر، پژوهش ، مديريت و ارتقاء كيفيت ، حل مساله و ... ) بصورت ذيل باشند :

الف – دانش پرستاري

ب – ارتقاء نگرش و عملكرد لازم در مورد مراقبت از بيماران بد حال

ج – ارتقاء مهارت هاي ارتباطي بهينه و مهارت هاي ميان فردي و درون گروهي بهينه در دانش آموختگان

د – ارتقاء نگرش و مهارت هاي لازم در مورد رفتار حرفه اي

ه – ارتقاء دانش، نگرش و مهارت لازم در زمينه پژوهش هاي كاربردي

و – ارتقاء دانش ، نگرش و حمايت لازم در مورد فناوري داده ها ( ICT,IT )

ز –  ارتقاء دانش، نگرش و مهارت مناسب در زمينه كاربرد مديريت ، برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت مستمر در امور مراقبت و آموزش مرتبط با بيماران بدحال

ح – ارتقاء فراتوانايي خودآموزي مادام العمر از طريق تقويت و ممارست مهارتهاي خود ارزيابي و ارتقاء خود

ي – ارتقاء فراتوانايي نقد خلاقانه و حل مساله در شرايط بحراني

نقش هاي دانش آموختگان ( Role Definition )

دانش آموختگان اين رشته داراي نقش هاي مراقبتي ، آموزشي ، پژوهشي و مديريتي مي باشند.

وظايف حرفه اي دانش آموختگان ( Task Analysis )

وظايف حرفه اي دانش آموختگان در نقش مراقبتي:

-  ارائه ماهرانه مراقبت هاي پرستاري و اجراي مداخلات لازم پرستاري جهت بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه

-  انجام ارزيابي هاي لازم ( غير تهاجمي ) و كمك در انجام ارزيابي هاي تهاجمي در بيماران بستري در بخش هاي ويژه

-   تفسير و تحليل داده هاي جمع آوري شده در مورد بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه

-   بكار بستن قواعد و رفتار حرفه اي در تعامل با همكاران ، بيمار ، خانواده ، و همراهان وي

 

وظايف حرفه اي دانش آموختگان در نقش آموزشي:

-         روزآمد نمودن مستمر دانش و مهارت با استفاده از روشهاي متداول آموزش مداوم

-         آموزش به ساير دست اندر كاران در امر مراقبت هاي بيماران بدحال در بخش

-         آموزش به دانشجويان ساير مقاطع رشته پرستاري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه

-         ارائه آموزش هاي لازم به بيمار، همراهان و خانواده وي در بخش هاي مراقبت هاي ويژه

وظايف حرفه اي دانش آموختگان در نقش پژوهشي:

-  طراحي و انجام پژوهش هاي كاربردي در مورد مشكلات و چالش هاي موجود در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيماران بدحال

-  توليد شواهد و مقالات در منابع معتبر در مورد مراقبت بيماران بدحال

-  انجام پروژه هاي مشترك با ساير مراكز و توليد ارائه شواهد قابل تعميم به كل كشور

-  ايجاد ارتباط با مراكز تحقيقات موجود در داخل و خارج از كشور در زمينه مراقبت هاي بيماران بدحال

وظايف حرفه اي دانش آموختگان در نقش مديريتي:

-  تحليل نظام ارائه خدمات پرستاري به بيماران بدحال در بخش هاي ويژه

-  بهينه نمودن روند ارائه پرستاري به بيماران بدحال از طريق طراحي و اجراي مداخلات

- بكارگيري ابزارها و روش هاي مديريتي جهت ارتقاء عوامل موثر بر مراقبت پرستاري و كاهش ميزان مرگ و مير ، عوارض و ناخوشي بيماران بدحال

-  ارائه مشاوره به مديران و سياست گذاران نظام سلامت در زمينه تصميم سازي هاي مرتبط با بخش هاي ويژه و بيماران بدحال

-   فراهم نمودن زمينه همكاري موثر و متقابل بصورت يك گروه بين همكاران شاغل در بخش

-   اثر گذاري بر رفتار انسان ها به عنوان يك الگوي حرفه اي  

 

مواد آزمون و ضرائب آن:

مواد آزمون

ضريب

زبان

2

پرستاري داخلي و جراحي

2

پرستاري مراقبت هاي ويژه

5

بهداشت روان

1

 

رشته هاي مشابه در خارج كشور :

رشته هاي مشابه بصورت پرستاري باليني در دانشگاه هاي ذيل وجود دارد:

- University of California at Sanfransisco ( UCSF)

- JamesCookUniversity (JCU)

- The University of Nottingham

- JohnsHopkinsUniversity

- StanfordUniversity

 

رشته هاي مشابه در داخل كشور :

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 

 

طول دوره و شكل نظام آموزشي :

براساس آيين نامه آموزشي دوره مربوطه مي باشد

 

مجموعه دروس

تعداد واحد

دروس پايه

9

مقدمه اي بر پرستاري مراقبتهاي ويژه

1

مراقبت هاي پرستاري در بخشهاي مراقبت ويژه

3

پايش پرستاري پيشرفته

3

داروشناسي

1

مباحث عمومي در پرستاري پيوند اعضاء

1

 

 

 

 

مجموعه دروس

تعداد واحد

دروس اختصاصي و كارآموزي

19

پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 1 ( دستگاه تنفس )

3

پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 2 ( دستگاه قلب و عروق – جراحي قلب و قفسه سينه )

3

پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 3 ( دستگاه عصبي – جراحي اعصاب و اختلالات روانپزشكي )

2

پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 4 ( دستگاه كليوي و مجاري اداري – جراحي كليه و مجاري ادراري )

2

پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 5 ( سيستم غدد درون ريز – بيماريهاي زنان و زايمان )

1

پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 6 ( دستگاه گوارش – جراحي شكم و لگن )

2

پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 7 ( انكولوژي و خون – سيستم ايمني و بيماريهاي عفوني )

2

پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 8 ( اصول كلي در بيماران جراحي – مراقبتهاي ويژه در صدمات ناشي از ضربه Traumatology )

3

پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 9 ( جراحي عروق – ارتوپدي )

1

دروس جبراني

 

رايانه و سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي

1

آمار و روش تحقيق پيشرفته

3

پايان نامه

4

 

چنانچه دانشجو در مقطع قبلي دروس كمبود يا جبراني جدول الف را نگذرانده باشد ، ملزم به گذراندن آن دروس مي باشد .

مدارك تحصيلي مورد پذيرش براي شركت در آزمون ارشد اين رشته چیست؟

رشته های كارشناسي پرستاري، هوشبري و اتاق عمل (که دارای سابقه حداقل دوسال کار بالینی هستند)، می توانند در این آزمون شرکت نمایند.

آیا می توان در این رشته ادامه تحصیل داد؟

بله، در تمام رشته هایی که پرستاری داخلی جراحی امکان ادامه تحصیل دارد، فارغ التحصیلان این رشته نیز می توانند شرکت نمایند. همچنین صحبت های در مورد تاسیس رشته پرستاری مراقبت های ویژه در مقطع دکترای تخصصی (با رویکرد بالینی) به گوش می رسد که ظاهرا در مراحل بررسی اولیه می باشد.

آیا با مدرک پرستاری مراقبت های ویژه می توان هیئت علمی شد؟

بله، در حال حاضر دانشگاه ها به فارغ التحصیلان یا دانشجویان مقطع دکتری با پیش زمینه مراقبت های ویژه برای هیئت علمی نیاز بسیاری دارند. البته با کارشناسی ارشد این رشته هم می توان به صورت مربی در دانشگاه های علوم پزشکی فعالیت کرد.

چالش اصلی دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته چیست؟

دغدغه اصلی دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته که در پژوهش های کیفی نیز  بر آن تاکید شده است، عدم اطلاع در مورد آینده و دورنمای این رشته است؛ یعنی اینکه " آیا اختیارات و مسئولیت ها، زمینه های کاری، حقوق و مزایا و ... یک کارشناس ارشد مراقبت های ویژه، متفاوت از سایر پرستاران خواهد بود؟" که توجه مسئولان را برای تصمیم گیری های اساسی درمورد فارغ التحصیلان این رشته را می طلبد
برچسب ها : همه چیز درمورد رشته کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های وی‍ژه , حرفه های تخصصی , بيماران بد حال , پرستاري , مراقبت هاي پرستاري , كاهش مرگ و مير , عوارض بيماري , وزارت بهداشت , رشته كارشناسي ارشد نا پيوسته پرستاري , Aims , مراكز تحقيقات , نظام آموزشي ,
بازدید : 60
[ جمعه 11 بهمن 1392 ] [ 22:39 ] [ نویسنده : ا.ت ] | نظرات ()
نظر بدهید


نظرات برای این پست غیر فعال میباشد ..: Weblog Themes By BlackSkin :.